Initiëren van een project – opstellen PID/PvA

PRINCE2 is een veelgebruikte projectmanagement methodiek, die geschikt is voor projecten van uiteenlopende omvang. PRINCE2 is een generieke ‘best practice’ projectmanagement aanpak met duidelijke spelregels voor het opzetten en managen van projecten.

De training of cursus PRINCE2 is qua inhoud en opzet bij alle opleiders gelijk. Dit heeft o.a. te maken met de accreditatie eisen die AXELOS aan de PRINCE2-aanbieders stelt. Uit onderzoek is gebleken dat de koppeling tussen theorie en praktijk vaak onvoldoende aan bod komt.
Wij hebben ervoor gekozen om naast de reguliere PRINCE2-trainingen aanvullende modules aan te bieden om de geleerde theorie in de praktijk te brengen.

Deze module Initiëren van een project – opstellen PID / PvA behandelt het opstellen van een PID dat als basis kan dienen voor het daadwerkelijk uitvoeren van een project.

Na deze module kunnen de overige modules gevolgd worden:

De module is gebaseerd op een scenario en op basis van dit scenario, met ondersteuning van de trainer, worden de stappen doorlopen om te komen tot een PID / PvA. Het scenario loop door vanuit de module Opstarten van een project –  opstellen projectvoorstel.

Doelgroep

De module is zeer geschikt voor PRINCE2-gecertificeerden, zowel Foundation als Practitioner. Zij kunnen hun theoretische achtergrond omzetten naar de praktijk. Daarnaast is deze module ook geschikt voor anderen die willen weten hoe een project gedefinieerd kan worden zodat er een solide uitgangssituatie ontstaat voor de projectuitvoering, van hen wordt enige studievoorbereiding gevraagd.

Onderwerpen en aanpak

In deze module leer je de verzamelde informatie uit het voortraject (projectvoorstel) te vertalen in een PID dat als basis kan dienen voor de projectuitvoering.

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Projectdefinitie helder krijgen (komt uit module Opstarten van een project – opstellen projectvoorstel)
 • Business case opstellen
 • Aanpak opstellen voor wijzigingsbeheer (de andere aanpakken worden kort behandeld, terwijl voor risicomanagement een aparte module beschikbaar is)
 • De opzet voor het plannen
 • Het beheersen van het project
 • Op maat maken van PRINCE2.

Hierbij leer je werken met de volgende PRINCE2 templates:

 • Business case
 • Benefitsmanagementaanpak
 • Wijzigingsbeheeraanpak
 • Fase-eindrapport
 • Issueregister
 • Kwaliteitsregister
 • Projectinitiatiedocumentatie

Daarnaast wordt een aantal templates kort toegelicht:

 • Communicatiemanagementaanpak
 • Configuratie-itemrecords
 • Kwaliteitsmanagementaanpak
 • Plan
 • Productbeschrijving
 • Projectproductbeschrijving
 • Projectvoorstel
 • Risicomanagementaanpak
 • Risicoregister.

Studiebelasting

Van deelnemers zonder PRINCE2-vooropleiding wordt enige studievoorbereiding gevraagd. Dit komt neer op ongeveer 2 uur.

Investering in-company

De training bestaat uit één dag of twee dagdelen. Er is geen examen aan verbonden. De training kan overdag, ’s avonds of in het weekend plaatsvinden. Bij jou op locatie of via een Virtual Classroom. De groep moet minimaal uit 6 en maximaal 12 deelnemers bestaan. Ben je benieuwd naar de actuele prijs? Neem gerust contact met ons op.

Certificering

Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een deelnamecertificaat.

Vragen, advies of offerte?

Heb je nog vragen, behoefte aan een gericht advies of wil je een geheel vrijblijvende offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact   Ik wil een offerte

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.