Opstarten van een project – opstellen projectvoorstel

PRINCE2 is een veelgebruikte projectmanagement methodiek, die geschikt is voor projecten van uiteenlopende omvang. PRINCE2 is een generieke ‘best practice’ projectmanagement aanpak met duidelijke spelregels voor het opzetten en managen van projecten.

De training of cursus PRINCE2 is qua inhoud en opzet bij alle opleiders gelijk. Dit heeft o.a. te maken met de accreditatie eisen die AXELOS aan de PRINCE2-aanbieders stelt. Uit onderzoek is gebleken dat de koppeling tussen theorie en praktijk vaak onvoldoende aan bod komt.
Wij hebben ervoor gekozen om naast de reguliere PRINCE2-trainingen aanvullende modules aan te bieden om de geleerde theorie in de praktijk te brengen.

Deze module Opstarten van een project – opstellen projectvoorstel behandelt het proces ‘Opstarten van een project’ zodat er een projectvoorstel opgesteld kan worden dat als basis kan dienen voor het daadwerkelijk uitvoeren van een project, dat start met het maken van de projectinitiatiedocumentatie (Plan van Aanpak) (PID / PvA).

Deze module is de basis voor de aansluitende modules:

De module is gebaseerd op een scenario en op basis van dit scenario, met ondersteuning van de trainer, worden de stappen doorlopen om te komen tot een projectvoorstel.

Doelgroep

De module is zeer geschikt voor PRINCE2-gecertificeerden, zowel Foundation als Practitioner. Zij kunnen hun theoretische achtergrond omzetten naar de praktijk. Daarnaast is deze module ook geschikt voor anderen die willen weten hoe een project het beste gestart kan worden, van hen wordt enige studievoorbereiding gevraagd.

Onderwerpen en aanpak

In deze module leer je de informatie van de opdrachtgever en de opdrachtgevende organisatie te vertalen in een projectvoorstel dat als basis kan dienen om een PID op te stellen.

De module bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Interpreteren van de eisen & wensen van de opdrachtgever – organisatie
 • Projectorganisatie inrichten
 • Business case op hoofdlijnen opstellen
 • Projectaanpak kiezen
 • Het vervolg (de initiatiefase plannen)
 • Projectvoorstel samenstellen.

Hierbij leer je werken met de volgende PRINCE2 templates:

 • Business case
 • Dagelijks logboek
 • Leerpuntenlogboek
 • Initiatiefaseplan
 • Projectproductbeschrijving
 • Projectvoorstel.

Studiebelasting

Van deelnemers zonder PRINCE2-vooropleiding wordt enige studievoorbereiding gevraagd. Dit komt neer op ongeveer 2 uur.

Investering in-company

De training bestaat uit één dag of twee dagdelen. Er is geen examen aan verbonden. De groep moet minimaal uit 6 en maximaal 12 deelnemers bestaan. Ben je benieuwd naar de actuele prijs? Neem gerust contact met ons op.

Certificering

Na afloop van de training ontvangt iedere deelnemer een deelnamecertificaat.

Vragen, advies of offerte?

Heb je nog vragen, behoefte aan een gericht advies of wil je een geheel vrijblijvende offerte aanvragen? Neem gerust contact met ons op.

Contact   Ik wil een offerte

PRINCE2® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.